آموزش دیزل ژنراتور

‎یکی از مشکلات مشترک در بین دارندگان دیزل ژنراتور این است که اپراتور دیزل ژنراتور بعد از مدتی عوض می شود. به این صورت که در زمان نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور یک نفر به عنوان اپراتور یا مسئول فنی آموزش می بیند ولی پس از گذشت مدت زمانی این فرد آموزش دیده به دلایل گوناگون از جمله استعفا ، اخراج ، ارتقای شغلی ، تغییر محل خدمت، اتمام قرارداد استخدام و … با فرد جدیدی جایگزین می شود و البته هیچ کدام از آموزش های فراگرفته را به جایگزین خود منتقل نمی نماید .
‎بهترین راهکار برای دارندگان دیزل ژنراتور این است که یک نفر از پرسنل ثابت خود را آموزش دهند تا در زمان نیاز بتواند تجربه آموزش گذرانده شده را به یک نفر جدیدد منتقل کند.
‎خدمات آموزشی ما در دو بخش زیر انجام می شود:
– آموزش ابتدایی:
‎با خرید دیزل ژنراتور از ما، آموزش اپراتور شما به میزان ۵ نفر ساعت به رایگان انجام خواهد شد. این آموزش پس از نصب و راه اندازی انجام می شود و شامل آموزشش بهترین نحوه روشن و خاموش کردن، تعویض روغن و فیلتر ، کنترل پارامترهای حساس دیزل ژنراتور و نیز عیب یابی و رفع عیب ابتدایی ماشین آلات می باشد.
– آموزش حرفه ای
‎آموزش عیب یابی حرفه ای و تعمیرات دیزل ژنراتور به صورت فردی و یا گروهی در چهار بخش زیر انجام می شود :
– موتور دیزل
– ژنراتور
– سیستم کنترل
– تابلوهای برق
‎برای آگاهی از تعرفه های آموزش ما و یا نیاز به برگزاری دوره های آموزشی، لطفا فرم استعلام قیمت ما را پر نمایید.

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور