خدمات پس از فروش

‎دوره خدمات پس از فروش پس از سپری شدن دوره گارانتی آغاز می‌شود که طول این دوره مدت ۲۰ سال پس از پایان دوره گارانتی و یا در مجموع ۱۰۰۰۰ ساعت کارکرد ماشین آلات است.
‎خدمات پس از فروش ما مطابق شرایط مندرج در قرارداد فروش و در سراسر ایران به خریداران عرضه می شود.

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور