عوامل ایجاد خطا در شبکه های توزیع و راه حل رفع آن-بخش اول

عوامل زیادی موجب ایجاد خطا در شبکه‌های توزیع و قطعی برق می‌شوند. در این مطلب سعی شده است با توجه به آمار دلایل اصلی قطعی شبکه‌های توزیع بیان شده و برای رفع این مشکلات راه حل مناسب پیشنهاد شود.
با توجه به اطلاعات آماری میتوان نتیجه گرفت که معایب اصلی در شبکه عبارتند از:

۱) اتصال فیدر

۲) برخورد شاخه

۳) عیوب گذرا

۴) عیب های مشاهده نشده

۵) ترکیدگی سرکابل و دیگر عیوب آن

۶) برخورد کلنگ و سایر و وسایل در حین حفاری

۷) برخورد وسایل نقلیه

۸) قطع خطوط هوایی و کابل

۹) باد و طوفان

۱۰) باران و برف

۱۱) شعله کشیدن سکسیونر

۱۲) سوختن دژنکتور

۱۳) عیب جمپر

۱۴) عیوب تاسیسات

۱۵) اثر ضربه سایر فیدرها

۱۶) سایر موارد

بررسی عیوب فوق و راه حل های پیشنهادی جهت کاهش آنها

۱)اتصال فیدر:

۱-۱) بررسی عیب- اتصال فیدر به عیبی گفته می شود که در آن امپدانس بین فازها با هم یا با زمین بشدت کم می شود ، لذا جریان بیش از حد مجاز در فیدر جاری شده که کلیدها و وسایل حفاظتی اقدام به قطع جریان فیدر می نماید. علت این عیب در قسمت های مختلف شبکه متفاوت و بدین شرح می باشد:

– کابلها:

* فرسودگی عایق کا بل ها.

* نفوذ آب به نقاط صدمه دیده کابل .

* پوسیدگی زره بیرونی کابل.

* عبور جریان بیش از حد مجاز که موجب بالا رفتن دمای کابل و تسریع در سرعت فرسودگی آن می گردد.

* جریان مجاز کابل ها بدلیل پاره ای از شرایط محیطی (دمای خاک، عمق کابل گذاری و …) از جریان نامی پایین تر می باشد که گاهی عدم دقت به این موارد سبب خرابی سریع کابل می گردد.

– خطوط هوایی :

* برخورد دو هادی به یکدیگر در اثر شکم زیاد سیم.

* افتادن یا برخورد اجسام (فلزات، شاخه درخت و پرندگان و …) به هادی ها.

* شکستن مقره ها.

* جدا شدن هادی از مقره.

* آلودگی هوا و مقره ها.

– ترانس و سر کابل:

* رفتن حیواناتی مثل گربه بر روی سر کابل یا ترانس.

* اتصالی های داخلی روی سرکابل یا ترانس.

* آلودگی بوشینگ های سرکابل یا ترانس.

* اتصالی ناشی از برف و یخ روی سر کابل.

* گاهی ازدیاد بار روی شبکه به عنوان اتصالی تلقی شده، باعث عملکرد رله اضافه جریان می شود.

۱-۲) روش های پیشنهادی:

با مشخص کردن منابع عیب می توان روش هایی به کار بست که از روی دادن آن ها در حد امکان جلوگیری کرد. برخی روش ها جهت کاهش عیب اتصال کوتاه بشرح ذیل ارائه می شود:

* در مورد کابل ها، جریان مجاز کابل با توجه به شرایط محیطی کم می باشد. عبور جریان های در این حد باعث تسریع در خرابی عایق کابل و در نتیجه ایجاد اتصالی می گردد.

* نکته بعدی شرایط کابل گذاری است. عدم رعایت استانداردهای موجود یکی دیگر از عوامل بروز این عیب می باشد. به عنوان مثال وجود اجسام سختی مثل سنگ و اجسام نوک تیز در اطراف کابل به مرور زمان بر پوشش سربی و یا عایق بیرونی کابل اثر کرده و باعث ایجاد اتصال می گردد.

* در مورد خطوط هوایی باید سعی نمود در حد امکان از یک نوع کنسول استفاده نمود چون وجود پیچش ها در فاصله دو کنسول متفاوت، فاصله بین هادی ها را تغییر می دهد و در شرایط نامناسب جوی مثل جوی مثل باد، باعث تسریع در ایجاد اتصالی می گردد.

از سوی دیگر برای کاهش شکم خط (Flesh) باید در محاسبات طراحی، بدترین شرایط محیطی یعنی حداکثر دما، حداکثر رطوبت و آلودگی محیط را در نظر گرفت.

* همچنانکه اشاره شد شکستن و کثیف بودن مقره ها عامل دیگر اتصالی می باشد، که علاوه بر ایجاد اتصالی، باعث بالا رفتن تلفات نیز می باشند. در این راستا سرویس به موقع خط و بازرسی مقره ها می تواند تعداد عیب و تلفات را به نحو چشمگیری پایین بیاورد. همچنین در طراحی خط، نوع مقره باید با توجه به شرایط آب و هوای منطقه انتخاب شود.

* جهت کاهش اتصالی ناشی از ترانس و سر کابل باید تا حد امکان سعی نمود این تجهیزات در جاهایی نصب گردد که امکان ورود حیوانات به آن ها میسر نباشد . سرویس های مداوم ترانس و سر کابل و کنترل سطح روغن تعداد اتصالی های داخلی را کاهش داده و بر عمر مفید این تجهیزات می افزاید.

۳) عیوب گذرا:

۳-۱)بررسی عیب- گاهی در فیدرهایی که بی برق شده اند، هنگام تست فیدر و کلید زنی اول، عیب برطرف می شود . چنین عیبی را عیب گذار گویند. منشاء این عیب متفاوت بوده و نوعی از سایر معایب می باشد که به صورت ناقص و ضعیف روی می دهد.

از جمله منشاء این عیب میتوان به برخورد پرندگان به خطوط و سر کابل ها، نفوذ قطرات آب به کابل و تبخیر آن ها بعد از عیب ، افتادن یک تکه جسم های روی خط و ذوب آن در حین اتصالی و سایر موارد که بعد از عیب برطرف می شوند، اشاره نمود.

۳-۲) روش های پیشنهادی:

با توجه به اینکه این عیب را می توان نوعی از سایر معایب تلقی کرد لذا روش های خاصی را نمی توان برای کاهش این عیب پیشنهاد نمود بلکه می توان از سایر روش های ارائه شده در دیگر بندها جهت کاهش این عیب بهره گرفت.

علاوه بر آن استفاده از کلیه با قابلیت وصل مجدد (Reclosor) در شرایط و مکان های خاص می تواند در کاهش زمان خاموش های ناشی از این عیب مؤثر باشد.

باید توجه کرد استفاده از ریکلوزر در فیدرهایی که منشأ اغلب عیب ها در آن ها ناشی از پدیده های گذار هستند ، می تواند موفق باشد و گر نه امکان دارد خود منشأ ایجاد مشکلاتی در شبکه فعلی باشد.

۴) عیب های غیر قابل مشاهده:

هر گاه در کلید زنی اول عیب برطرف نشده باشد، اکیپ جهت تست فیدر اقدام می نماید. گاهی اتفاق می افتد که هیچگونه عیبی روی فیدر مشاهده نمی شود و دوباره کلید زده می شود که این بار موفق به برقدار کردن شبکه می شویم. چنین عیبی را عیب مشاهده نشده گویند. منشأ این عیب همچون عیب گذار متفاوت است ولی شدت و دوام آن بیشتر از عیب گذرا می باشد.

۵) ترکیدگی سر کابل و دیگر عیوب آن:

۵-۱) بررسی عیب – عموماً سر کابل ترکیدگی بر اثر افزایش شدت میدان الکتریکی در داخل سرکابل و در نتیجه بوجود آمدن تخلیه الکتریکی و نشت جریان می باشد. علت این امر زخمی شدن عایق هنگام نصب سر کابل، عدم دقت در پیچیدن عایق اضافی (نوار کینک) ، هم سطح نبودن وسط میدان الکتریکی در پاره ای از نقاط در داخل سر کابل که با عث نشت جریان بین فازها و یا فازها با زمین می شود . همچنین در سر کابل های روغنی، کم شدن روغن سر کابل و عدم نصب صحیح آن دلیل عمده ای ترکیدگی سر کابل می باشد .

گاهی نیز اتصال کوتاه های شدید باعث ترکیدن سر کابل می شود.علل کم شدن روغن : نشت روغن از سر کابل بر اثر عواملی چون عدم دقت در لحیم کاری سر کابل به سرب کابل ، درست آبندی نکردن هنگام نصب و ترک های ایجاد شده روی سر کابل.

۵-۲) روش های پیشنهادی :

همچنان که ذکر شد علل عمده به وجود آمدن این عیب عدم توجه در اجرا می باشد

به منظور تقلیل عداد این عیب لازم است تعمیرکاران به موارد زیر دقت فرمایند:

*برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل اجرا کننده.

* نظارت کامل بر اجراء تعمیرات و نصب سر کابل ها.

* همچنانکه بیان شد ، گاهی اتصال کوتاه های شدید باعث ترکیدن سرکابل می شود.

دلیل این امر ناهماهنگی حفاظت میباشد. به طوریکه باید از رله های اضافه جریان زمان معکوس، استفاده نمود. (تا در جریان های اتصالی بالا، فیدر به سرعت برق شود)

* در فیدر های کابل کاغذی آغشته به روغن، چند روز بعد از رفع عیب کابل و نصب سرکابل یا مفصل، سطح روغن در سر کابل های مربوط به آن فیدر را باید بازدید و کنترل نمود، زیرا نشتی روغن در حین عیب و عملیات تعمیرات کابل موجب کاهش سطح روغن در سر کابل می گردد.

منبع:وبلاگ عزیز گودرزی

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.