از سال آینده عوارض توسعه برق پاک به صورت درصدی محاسبه می شود

عوارضی برای توسعه برق تجدیدپذیر و رسیدگی به برق روستا‌ها بر روی قبوض برق محاسبه شده که تا کنون ۳۰ ریال به ازای هر کیلووات در ساعت تعیین شده که از سوی مجلس در حال بررسی برای تغییر است.
وی افزود: در حال حاضر در بیشتر نقاط استان خوزستان تعرفه‌های برق به صورت ۹ ماه تعرفه مخفف گرمسیری محاسبه می‌شود که ارزان‌ترین نوع محاسبه برق در کشور است.
معاون وزیر نیرو در امور انرژی عنوان کرد: در خوزستان دو سطح محاسبه تعریف شده که طبق آن، مشترکانی که سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ کیلو وات ساعت در ماه برق مصرف کنند، مشمول تعرفه گرمسیری تخفیف ۹ ماه از سال می‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.