شرکت نیرو آفرینان پاسارگاد از افراد با انگیزه و خلاق دعوت به همکاری می نماید. لطفا فرم زیر را پر نمایید و در صورتی که رزومه کاری دارید از همین صفحه آن را برای ما ارسال فرمایید.
لطفا از ارسال موفقیت آمیز فرم اطمینان حاصل نمایید. ناقص پر کردن فرم منجر به عدم ارسال آن خواهد شد.
و پس از ارسال فرم پیام تشکری روی صفحه نقش می بندد. 

 • لطفا تمام موارد را پر نمایید
  نام پدرمحل تولدمذهبشماره شناسنامهمحل صدورکد ملیملیتقدوزن 
  Add a row
 • اطلاعات تماس

 • سوابق شغلی و تحصیلی و مهارت ها

 • برای افزودن ردیف روی آیکون + کلیک بفرمایید.
  مقطعرشتهگرایشازتاریختا تاریخنام واحد آموزشیکشورمعدل 
  Add a row
 • برای افزودن ردیف روی آیکون + کلیک بفرمایید.
  نام نرم افزارسطحمیزان تسلط 
  Add a row
 • برای افزودن ردیف روی آیکون + کلیک بفرمایید.
  زبان خارجینوع تواناییمیزان تسلط 
  Add a row
 • برای افزودن ردیف روی آیکون + کلیک بفرمایید.
  نام، تلفن و محل سازمانسمت/شغلاز تاریختا تاریخسابقهحقوق دریافتیدلیل ترک کار 
  Add a row
 • چنانچه در مورد شما، شخصیت، توانمندیها و قابلیت های شما، و یا هر گونه موارد دیگری که در استخدام شما تاثیرگذار است و در فرم بالا پیش بینی نشده و در رزومه شما نیز وجود ندارد مطالبی وجود دارد، سپاسگزار خواهیم بود که آنها را در این کادر درج نمایید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

نیرو آفرینان پاسارگاد، فروش و خدمات دیزل ژنراتور