850-2500 کاوا

نمایش 1–12 از 17 نتایج

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۸۸۰ کاوا

توان-کاوا850
مدل موتور4006-23TAG3A

توان-کاوا1100
مدل موتورQST30G3

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰۰ کاوا

توان-کاوا1000
مدل موتور4008TAG1A

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۰ کاوا

توان-کاوا1100
مدل موتور4008TAG2A

توان-کاوا1100
مدل موتورKTA38G5

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۲۵۰ کاوا

توان-کاوا1250
مدل موتور4008-30TAG3

توان-کاوا1250
مدل موتورQSK38G2

توان-کاوا1400
مدل موتورKTA50G3

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۴۸۵ کاوا

توان-کاوا1485
مدل موتور4012-46TWG3A

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۶۵۰ کاوا

توان-کاوا1650
مدل موتور4012-46TAG2A

توان-کاوا1675
مدل موتورKTA50G8

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۸۱۵ کاوا

توان-کاوا1815
مدل موتور4012-46TAG3A