115-245 کاوا

نمایش یک نتیجه

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۴۵ کاوا

توان - کاوا145
مدل موتور1106A-70TG1

توان - کاوا145
مدل موتور6BTAA5.9-G6

توان - کاوا150
مدل موتورTAD 532 GE

دیزل ژنراتور با موتور پرکینز

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۶۵ کاوا

توان - کاوا165
مدل موتور1106A-70TAG2

توان-کاوا175
مدل موتور6BTAA5.9-G7

توان-کاوا170
مدل موتورTAD731GE

توان - کاوا200
مدل موتورQSB7-G4

توان - کاوا200
مدل موتورTAD 732 GE

توان - کاوا220
مدل موتورTAD 733 GE